ik doe het me niet na...

Trainingsactrice

Wat heb je nou aan een trainingsacteur? Erover praten gaat toch veel sneller?

Als het je raakt, blijft het beter plakken! 

Werken met een trainingsacteur levert resultaat op. Je hebt 1 op 1 contact met de acteur, je gaat jouw aandeel herkennen en voelen in de communicatie of interactie met de klant, cliënt, collega of leidinggevende. Je krijgt zicht op je eigen regie en zeggenschap in situaties waar je eerst geen invloed op had. Verandering vindt plaats, doordat niet alleen begrepen, maar ook gevoeld wordt dat het effect heeft om het anders te doen. 

De taak van de trainginsacteur is om terug te geven in gedrag of verbale feedback welk effect het gedrag van de deelnemer heeft. De taak van de trainer is om de verandering in gedrag of situatie voor te stellen, die een gewenst resultaat zou kunnen opleveren. En dan probeer je het nogmaals, om te kijken of het werkt. Door de verandering te beleven, internaliseer je het alternatieve gedrag. Niet alleen in gedachten in het hoofd - die onherroepelijk weer vervliegen - maar in de beleving. Dat plakt!

Als trainingsactrice bied ik:

  • Opleiding SPH en ervaring als hulpverlener in de thuiszorg, jeugdhulpverlening, SGLVG en psychiatrie, dus een goedgevulde rugzak vol kennis en ervaring. Op veel plekken kort gewerkt, maar lang genoeg om zicht verworven te hebben op de problematiek van de cliënten, op de hulpverlening die geboden wordt, zoals SRH en Herstel in de psychiatrie, Oplossingsgericht Werken in de jeugdzorg, de-escalerend werken bij agressiviteit. Ik heb aan vele communicatiemodellen en methodieken gesnuffeld en ben dus makkelijk inzetbaar door trainers. 
    Ik heb kennis gemaakt met de dynamiek en interactie in persoonlijke begeleiding of op leefgroepen en binnen teams. 
  • Jaaropleiding innovatief trainer/coach bij de Academie voor Innovatief trainen, geeft me het inzicht en de kennis over opbouw van een training en de vele creatieve / innovatieve manieren om deze vorm te geven. Dit maakt me makkelijk inzetbaar als trainingsactrice, omdat ik bewust kan kiezen de trainer alle regie te geven, maar ook in staat ben bij te dragen aan de vormgeving van de training, indien gewenst. Ik werk graag samen.
  • Koningstheaterakademie Den Bosch en de vele kilometers improvisatietheater. Het grootste cadeau wat ik kan geven is de werkelijke interactie, die ik kan bieden met de deelnemer in een fictieve situatie. Maar het contact is er; in dát moment, in díe omstandigheden, met díe specifieke kenmerken die me opgedragen worden als speler. Ik ben gericht op signalen bij mezelf en bij de ander, incasseer en geef terug wat het bij mij teweegbrengt. Ik kan leidend zijn in mijn spel, maar weet me in trainingssituaties, dienstbaar op te stellen. Dienstbaar naar de trainer, naar de deelnemer en het leerproces. Altijd met zorgvuldigheid en respect naar de deelnemers en mezelf. 
  • Ervaringsdeskundigheid. Met wat stickers op mijn voorhoofd én met een geslaagd therapieëntraject, kan ik zeggen, dat ik nu dankbaar gebruik kan maken van een groot palet aan emoties, ervaringen en gedrag. Ik weet wat kwetsbaarheid betekent en ik weet wat gezond zijn betekent én het hele grijze gebied ertussen. In elke trainingssituatie maak ik dankbaar gebruik van die kennis en ervaring. 
  • Opgeleid in forumtheater. Ik heb gezien wat het kan opleveren om een groep met een gemeenschappelijk onderdrukt gevoel, inspraak te geven in situaties die zij herkennen. Hoe kom je voor jezelf op? Wat levert het op? Op deze vorm variëren in trainingssituaties kan mooie resultaten opleveren. 


Ben je geïnteresseerd in samenwerking? Als trainer of als organisatie? Neem gerust contact met me op.  

Review 

(...) Wat ik fantastisch vond, is dat je direct zorgde voor een goede en veilige sfeer in de groep. (...) daarbij was je ook scherp op (verbale en non-verbale) signalen van mensen die een extra zetje nodig hadden. Je hebt een grote ‘trukendoos’ om mensen op hun gemak te stellen en gene weg te nemen, eerst en vooral door zelf puur, open en eerlijk te zeggen wat er in je eigen hoofd omgaat. Je weet, door jouw achtergrond, heel goed met welke gedachten en gevoelens de studenten daar zitten en wist hen op een heel prettige manier te confronteren met hun eigen gevoelens. Dit was voor hen heel herkenbaar. Dit doe je zowel ten aanzien van inhoud in hun rol als hulpverlener als in het proces van het ‘voor de groep moeten’. Tot slot kan ik alleen maar grote bewondering hebben over de manier waarop je de cliënten hebt neergezet, met respect voor de persoon ‘achter de casus’. Niet overdreven, wel extreem in sommige gevallen. Heel mooi, omdat de studenten echt even geconfronteerd worden met de realiteit. Wat mij betreft doen we dit veel vaker. ~ Anne van der Laar (docent gespreksvaardigheden SPH)

Opbellen
E-mail